Tekniske krav til produksjonsanlegg
Vi stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, for at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Det er blant annet krav til at et produksjonsanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i vårt distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av oss. Husk at alle produksjonsanlegg må meldes via en autorisert elektroinstallatør og godkjennes av oss før tilkobling.

Tekniske krav
Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter REN-blad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet». REN-bladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i REN-bladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i REN-bladet.

Dokumentasjon og ansvar
Det er kundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet.

Ved utfyllelse av installatørmeldingen bekrefter installatøren at utstyret er sertifisert etter gjeldende krav, og at anlegget bygges i henhold til gjeldende krav. 

For installatør - vedlegg til
installasjonsmelding
Som vedlegg til installasjonsmelding kreves:

  • Datablad på vekselretter
  • Konformitetserklæring