Privatkunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon.

I henhold til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» kan sluttbruker sette fram krav om kompensasjon for avbrudd over 12 timer.

Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet. Du trenger altså ikke søke om dette.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Jæren Everk først fikk meldingen om avbruddet, eller Jæren Everk visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. 

Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Kompensasjonssatser for bolig:
Avbrudd 12 timer:Kr 500
Pr time utover 12 timer:Kr 40
Kompensasjonssatser for fritidsbolig:
Avbrudd 12 timer:Kr 125
Pr time utover 12 timer:Kr 10

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkoblbart forbruk.