Kompensasjonsordning for våre kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer.

I henhold til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» kan sluttbruker sette fram krav om kompensasjon for avbrudd over 12 timer.


Automatisk kompensasjonen vil bli gitt som fratrekk på en senere strømregning.


Krav om kompensasjon må meldes oss innen rimelig tid etter avbruddet på særskilt skjema .


Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt <name of company> førsts fikk meldingen om avbruddet, eller <name of company> visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet


Kompensasjonssatsene er som følger:
For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr. 600,- eller er det 500kr?
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: Kr. 1.400,-
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: Kr. 2.700,-
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1.300,- for hver nye påbegynte 24 timers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.


Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkobelbart forbruk.