Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet forteller om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvaliteten forteller om anvendeligheten av den elektriske energien.

For at den elektriske energien skal kunne anvendes må spenningen ha en viss kvalitet, hvis ikke kan det i verste fall bidra til at elektriske apparater som er tilkoblet får kortere levetid eller blir ødelagt.

NVE, Norges Vassdrags og Energidirektorat har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.