Generell info

Norge er en del av det nordeuropeiske kraftmarkedet og alle norske leverandører kjøper inn strøm på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. Det er nettselskapene og kraftprodusentene som arbeider med produksjon av strøm, fyllingsgrad i vannmagasiner, eksport til utlandet eller kraftkabler. Kraften som blir produsert kjøpes og selges på Nord Pool Spot der prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Mye strøm til salgs i markedet gir lavere priser, mens stor etterspørsel vil føre til at prisene øker. Sluttprisen på strøm vil med andre ord svinge i takt med svingene på kraftbørsen.

Skifte kraftleverandør


Om du ønsker å bytte kraftleverandør kan dette gjøres enkelt ved å kontakte kraftleverandøren som du ønsker å inngå avtale med, men noen ganger kan også det bli en utfordring. Det finnes tross alt mange kraftleverandører i Norge, og minst like mange forskjellige kraftavtaler. Forbrukerrådet har derfor opprettet tjenesten “Strømpris” slik at det skal bli lettere for deg som kunde å finne ut hvem som kan levere en kraftavtale til din strømmåler, og samtidig få en bedre oversikt over hvilken avtale som blir den beste for deg. Du kan benytte deg tjenesten ved å besøke nettsiden: https://www.strompris.no/

Varedeklerasjon


// PLACEHOLDER fra EnergiNorge.no (https://www.energinorge.no/tal... ) // Linke til NVE direkte? https://www.nve.no/energiforsy... Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.