Nettleien faktureres hver måned, og kundene gis normalt to ukers betalingsfrist. Har vi ikke mottatt betaling innen 14 dager etter forfall, går kravet videre til purring. Denne inneholder samtidig et varsel om stenging av strømmen etter ytterligere 14 dager. Stenging kan derfor iverksettes 28 dager etter fakturaforfall uten ytterligere varsel. 

Pr. 1.7.2023 er forsinkelsesrente 11,75%, purregebyr kr 35,00 og reguleres av Finansdepartementet sammen med satsene for inkassosalær. 

Har strømmen vært avstengt er gebyret for å sette på kr 1200,- + mva der dette kan utføres via bryter i måler, og det dobbelte dersom vi må sende ut mannskap. Påsetting utføres i normal arbeidstid. Besøk ute hos kunden i forbindelse med inkasso, faktureres med kr 1200,- + mva pr besøk.