Med Min Strøm fra Himmelblå Nett får du bedre oversikt over ditt strømforbruk. Tjenesten kan også installeres som app på de fleste mobiltelefoner, slik at du alltid har tilgang til avbruddskartet fra din mobiltelefon!

  • Se oversikt og analyser av strøm­forbruket ditt
  • Se feil i vårt nett
  • Meld fra til oss om farlige forhold