Velkommen til Himmelblå

Himmelblå Nett er et energikonsern med hovedkontor i Himmelblå.

Vi skapte de første gnister i 2021 da vi ble først med den energinøytrale Himmel Energi(tm). Siden da har vi bygd og drevet en moderne strømnett i Himmelfest, Himmelhans og Himmelsand.

Vi ønsker også å bidra så det slår gnister i lokalemiljø for å skape ny aktivitet og flere arbeidsplasser. Vi forsøker å bidra med infrastruktur, kompetanse og kapital for å skape noe nytt.

Skal du bygge nytt?

Dersom du skal byggje nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge tilførsel av straum på eit tidleg tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskablar, trekkjerøyr og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidleg i planleggingsfasen.

Nettkunde

Som nettkunde hos oss, gir vi deg full oversikt over alt du trenger å vite om ditt forbruk, og dine betalinger. Slik kan du kan føle deg trygg på hva du gjør. På min side trenger du kun kundenummer og PIN for å logge inn. Vipps så har du tilgang til:

Originale fakturaer fra Himmelblå

Ferske målverdier

Informasjon om målepunktet ditt

Solceller og Plusskunde

Interessen for å produsere sin egen strøm er stadig økende i vårt område. Hvis du har planer om å tilknytte et solcelleanlegg eller en annen form for strømproduksjon, så kan du bli det vi kaller en Plusskunde.

Kraftstasjon

Ofte stilte spørsmål

Her i Himmelblå for vi ofte spørsmål om alt mulig innenfor Nett. Derfor har vi samlet de spørsmålene som vi får aller mest her, slik at du fort kan finne frem til det du lurer på. Dersom du ikke finner det du lurer på her, kan du også gå til vår FAQ side, hvor vi går litt mer i dybden.

Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Hvorfor er fastbeløpet så høyt?

Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.

Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?

Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høgere enn Nettleie. I vårt område har kraftprisen de siste år variert mellom 18 og 80 øre/kWh, mens Nettleie har variert mellom 10 og 25 øre/kWh.

Når skal måleren leses av?

Måleren SKAL leses av 1.jan, 1.mars, 1.mai, 1.juli, 1.sept og 1.nov. I tillegg SKAL måleren leses av dersom du skifter kraftleverandør. Du kan lese av måleren hyppigere dersom du ønsker det. Måleravlesning registreres på www.xxxxx.no, eller xxx xx xxx.