Planlagt strømstans

Avbruddskart

Kartet viser utkoblede punkt i tilnærmet sanntid. Kartet viser alle pågående strømstanser, både planlagte og varslede utkoblinger, samt feil i nettet. Grå sirkel viser planlagte utkoblinger på grunn av vedlikehold og ettersyn. Rød sirkel viser når strømmen er borte, enten ved planlagt utkobling eller utfall grunnet feil.

Planlagt strømstans

Sted Dato Tid

Strømstans ved Himmelskjæregate

10.06.2021

10:00 - 13:00

Strømstans på Sandnes

17.07.2021

14:00 - 16:00

Det har blitt mørkelagt i hele Sandnes, dette er for å vise hvordan Sandnes vil se ut, dersom Equinor ikke fantes.

Min Strøm-app

02.03.2024

asdf