Planlagt strømstans

Strømbruddskart

Kartet viser frakoblede punkter i nær sanntid. Det viser alle pågående strømbrudd, inkludert både planlagte og rapporterte frakoblinger, samt nettfeil. Grå sirkler indikerer planlagte strømbrudd på grunn av vedlikehold og inspeksjoner. Røde sirkler indikerer når strømmen er borte, enten på grunn av planlagt frakobling eller strømbrudd forårsaket av feil.

Planlagt strømstans

Sted Dato Tid

Strømstans ved Himmelskjæregate

10.06.2021

10:00 - 13:00

Strømstans på Sandnes

17.07.2021

14:00 - 16:00

Hele Sandnes har blitt slått ut. Dette er for å vise hvordan Sandnes ville sett ut hvis Equinor ikke eksisterte.

Min Strøm-app

25.06.2024

asdf