Elektriker med ledninger i hånden. Foto
Elektriker i arbeid


Våres installatører og deres sikkerhet

Du som jobber på elektriske anlegg og med elektriske produkter har et særskilt ansvar for å bidra til at færre branner oppstår som følge av elektrisk anlegg eller feil bruk av elektriske produkter.

*Her kan det legges inn noe om tilsyn og feilmeldinger for eksempel*