Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel? Da må du ta kontakt med <Nettselskap>.  

Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterende anlegg, hva du ønsker å gjennomføre, og hvilke alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidet og må signeres av kunde før nettselskapet starter på arbeidet.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med vår driftsavdeling på tlf. xx xx xx xx eller på e-post: xxxxxxxxx@xxxxx.no

Du kan også sende en henvendelse via Kundeportal/epost. (varierer fra selskap til selskap, sett inn det som er gjeldende hos dere)