Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.


Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Nettselskapet er pliktig til å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg:

De første 6 ukene er prisen for leveringspliktig strøm er spotpris samt et påslag på 6,25 øre/kWh. (5 øre/kWh eks. mva.)

Etter 6 uker er nettselskapet pålagt til å øke påslaget ytterligere for å oppfordre kundene til å velge seg en egen kraftleverandør. Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke kraftleverandører du kan velge kan du trykke her. (link til Om strømmarkedet > Skifte kraftleverandør)


Changing electricity supplier


Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Vi anbefaler deg å besøke Forbrukerrådets nettside strompris.no. Her vil du kunne sammenligne tilbud fra de ulike kraftleverandørene som kan levere til din adresse.