Lamper fra tak
Lys i hjemmet

Ikke-faglærte kan kun utføre «mindre arbeider» på elektriske anlegg og elektrisk utstyr.


En oversikt og mer informasjon finner du på Elsikkerhetsportalen.